İnternet hızından, güvenlik sebebiyle ya da intranet ağınızdan dolayı apt için local yansı kurmanız gerekebilir.

Aşağıda ülke bazında yakın depoları kullanarak yansı oluşturabiliriz.

Ubuntu: https://launchpad.net/ubuntu/+archivemirrors
Debian: https://wiki.debian.org/SourcesList#Repository_URL | https://debgen.simplylinux.ch/
Ceph: https://download.ceph.com/
Pardus: https://belge.pardus.org.tr/display/PYMBB/Pardus+Repo+Mirrorlama

Bu işlem için ilgili makinede yeterince disk alanı(TB olması tavsiye edilir) ayrıca bonding nic ve simetrik yüksek…


Samba(SMB/CIFS) ağ üzerinden farklı işletim sistemleri arası dosya paylaşımına olanak tanıyan dosya paylaşım sistemidir. Bu klavuzda Linux üzerinde Samba server aracılığıyla paylaşılan belgelere diğer işletim sistemlerinin erişimi amaçlanmıştır.

SUNUCU Tarafı;

Servis kurulur

yum install samba -y

Servisler çalıştırılır

systemctl start smb.service
systemctl start nmb.service
systemctl enable smb.service
systemctl enable nmb.service


Ceph is the future of storage : Açık kaynak kodlu, dağıtık, yazılım tabanlı storage sistemidir. Object, block ve file-level storage desteklemektedir. Geleneksel depolama sistemlerinin kısıtlarına karşın Ceph ölçeklenebilir, esnek ve donanım bağımsızlığı sayesinde ekonomikliliğide beraberinde getirir. …


sudo apt install -y bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils

Yapılandırma dosyaları /etc/bind/ altındadır.

Oluşturacağımız forward zone ve reverse zone bu dosya içerisinde belirtiyoruz /etc/bind/named.conf.local

cd /etc/bindsudo vi named.conf.options

Aşağıdaki yapılandırma satırlarını ortamınıza göre şekillendirebilirsiniz.

allow-query { any; };
listen-on port 53 { any…

Monitor(10.10.10.147) + 3 PostgreSQL(10.10.10.144, 10.10.10.145, 10.10.10.146) Toplam 4 NODE

Aşağıdaki komut tüm node‘lerde, sudo yetkili kullanıcı ile çalıştırılmalıdır.

curl https://install.citusdata.com/community/deb.sh | sudo bashsudo apt-get install postgresql-13-auto-failover-1.5

NoT: PostgreSQL default‘ta 5432 portundan çalışır, yukarıdaki kurulum esnasında otomatik olarak PostgreSQL ayağa kalktığı için 5432 port kullanımda olur. Biz de gelecekte herhangi…


Chroot adından da anlaşılacağı üzere change root olarak, kök dizini değiştirme ya da başka bir deyişle izole edilmiş farklı sanal kök dizinleri oluşturmak için kullanılır. Yani servis ve uygulamaların çalıştırdığı her bir process’in gördüğü ya da çalıştığı “root” “kök” “/” dizini değiştirmek için kullanılır.

İnternetten bulduğum aşağıdaki görsel ile durum…


/etc/netplan/ altında ilgili config yaml dosyası içerisinde aşağıdaki gibi bond0 altında vlan 13 ve 14 yapılandırmasını kendi ortamlarınız için uyarlayabilirsiniz.

network:
version: 2
bonds:
bond0:
dhcp4: no
interfaces: [ens1f0, ens2f0]
mtu: 9000
parameters:
lacp-rate: fast
mode: 802.3ad
transmit-hash-policy: layer2
mii-monitor-interval: 100
ethernets:
ens1f0: {}
ens2f0: {}
eno1: {}
vlans:
bond0.13:
id: 13
link: bond0
mtu: 9000
addresses: [ "10.1.13.99/24" ]
bond0.14:
id: 14
link: bond0
mtu: 1500
addresses: [ "10.1.14.99/24" ]
gateway4: 10.1.14.1
nameservers:
search: [fatlan.com]
addresses: [ "10.1.150.150", "10.1.160.160" ]

Akabinde yapılandırmanın geçerli olması için

sudo netplan apply

Aşağıdaki şekilde de bonding yapılandırmalarının doğruluğunu test edebilirsiniz

cat /proc/net/bonding/bond0
mii-tool

Her ihtimale karşı ubuntu linux için sunucuyu reboot etmek her zaman iyidir

sudo reboot

Esasında Open Virtualization Manager(oVirt), Redhat ya da Oracle Virtualization Manager gibi hypervisor ürünleri iç içe sanallaştırma yöntemini pek önermediğinden varsayılanda bu yapı kapalı gelmektedir.

Fakat bizim özellikle KVM ve benzeri hypervisorleri gerektiren Docker Swarm, Kubernetes(MiniKube), OKD(MiniShift), Openstack, Proxmox ve benzeri ürünleri hem yetersiz kaynak durumundan hem de gereksiz kaynak tüketmeden hızlıca bir takım testler yapabilmek için Nested VM özelliğini aktif ederek utilization’dan kar elde edebiliriz.

İlk olarak cluster ortamımıza dahil edilen tüm host’larda aşağıdaki gibi “Hostdev Passthrough” ve “Nested Virtualization” onay kutusunu işaretliyoruz.

Compute — Host menüsünden Edit Host yapıp, Kernel tabından işaretlermeleri yapabiliriz.


Bu işi yapabilmek için en temel olarak elinizde servise ait paketin ve o pakete ait bağımlı paketlerin(dependency) hepsinin olması gerekiyor. Tabi bu bir işlem. İkinci aşama olarak elinizde paketler mevcut ise dpkg komutu ile kurulum sağlayabilirsiniz ama herhangi bir sebepten ötürü aptpaket yöneticisine kullanarak kurmanız gerekiyorsa buda mümkün.

Bunun için…


Konu ile ilgili daha önceden Python ile yazılmış online full backup script’ini kullanarak bu işlemi gerçekleştireceğiz.

https://github.com/wefixit-AT/oVirtBackup adresinden bu script’i indirebilirsiniz.

BACKUP

Tek yapmamız gereken bu tool’u kendi ortamımıza göre uyarlayıp, daha sonro crontab ile otomatik hale getirmek. Şimdi aşağıdaki adımlarla bu işlemin nasıl yapılacağına bir bakalım.

İlk olarak oVirt…

Fatih ASLAN

🐧 🌥 🐳 ☸️ Linux/DevOps Administrator fatlan.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store